تاکید دکتر احمدی بر نظارت عملکرد باشگاهها با نگاه مسوولیت اجتماعی وفرهنگی

04 مارس 2019 / By mehrdadk
معاون فرهنگی وتوسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان از باشگاهها به عنوان محور عمومی سازی ورزش در کشور یاد کرد و در این خصوص نظارت بر عملکردباشگاهها با نگاه مسوولیت اجتماعی ، سالم سازی جامعه و کاهش اسیبهای اجتماعی را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان دکتر عبدالحمید احمدی که در نشیت خبری اعطای تندیس ملی باشگاه داری سخن می گفت ، با طرح این مطلب که محور اصلی توسعه ورزش همگانی باشگاهها هستند از این اماکن به عنوان کانون ارائه خدمات ورزشی به مردم وعلاقمندان به ورزش در بخشهای محتلف یادکرد . او با بیان این مطلب که چنین نگرشی برای وزارت ورزش وجوانان به لحاظ کمی وکیفی برای فعالیت باشگاهها بسیار اهمیت دارد توضیحاتی را پیرامون برنامه های توسعه ای و نظارتی این وزارتخانه ارائه کرد . معاون وزیر گفت : از منظر وزارت ورزش وجوانان موضوع باشگاهها یک مقوله کاملا جدی است بنابراین باید بتوانیم یک دیدگاه منطقی بین جمعیت کشور و تعداد باشگاههای ورزشی فعال ایجاد کنیم وی توضیح داد : طی 4 سال گذشته موضوع بحث ساماندهی باشگاهها و تدوین ایین نامه در وزارت ورزشوجوانان بسیارمورد نوجه قرار گرفته است و این نگرش توسعه گرانه تعداد باشگاهها را نزدیک به 22 هزار باشگاه رسانده است که رقم قابل توجهی است . دکتر احمدی با بیان تاکید بر توسعه زیر ساختهای ورزشی در حوزه ورزش همگانی با این موضوع که همین تعداد پاسخگوی نیاز ورزش کشورمان نیست، بیان کرد: باید یک نسبت منطقی بین جمعیت کشور با پراکندگی در استانها و شهرستانها ایجاد کنیم تا مردم بتوانند بخشی از نیازهای ورزشی خود را طریق این باشگاهها ورزشی رفع کنند . او لازمه تحقق این مهم را فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی برای ایجاد باشگاه دانست و گفت : خوشبختانه این سازو کار در وزارت ورزش و جوانان توسط کمیسیون ماده پنج پیگیری ودر این کمیسیون گامهای خوبی برداشته شده است . معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیتهای این کمیسیون از تصویب دستور العمل تاسیس باشگاهای تخصصی با همکاری فدراسیونهای ورزشی نام برد و اظهارداشت : دستورالعملها مدون شده است وتوسط کمیسیون ماده 5 به استانها ابلاغ شده که گام مهی در زمینه توسعه ورزش همگانی با رویکرد تخصصی است . او با اشاره به این نکته که بیش از 85 از باشگاههای فعالیتهای عمومی وهمکانی متمرکز شده اند و در رشته هایی چون امادگی جسمانی یا بدنسازی و پرورش اندام و... فعال هستند این نکته را مورد توجه قرار داد که فرای نوع فعالیت در رشته های ورزشی همگانی یا حوزه های قهرمانی ، کیفیت ارائه خدمات به لحاظ فنی و تخصصی از اهمیت به سزایی برخوردار است . دکتر احمدی ادامه داد : باشگاهها باید کانونی برای اراتقاء سطح سلامتی ونشاط اجتماعی باشند و اینکه باشگاهها جایی برای فعالیت های خارج از ضوابط تایید شده مثل توزیع داروهای دوپبنگ و ممنوعه به عنوان خط قرمز مورد توجه قرار بگیرد . وی تصریح کرد : با این دیدگاه که ورزش مقوله ای فرهنگی واجتماعی است یکی از شاخصه ی ارزیابی باشگاه ها فعالیت در این حوزه هاست. معاون وزیر ورزش وجوانان ادامه داد : باشگاهها باید از ظرفیتهای اجتماعی برخوردار باشند به این معنی که هم ملاحظات فرهنگی واجتماعی را مورد توجه قرار دهند و هم اینکه خود باشگاهها با نگاه مسوولیت اجتماعی با نگاه کمک به مردم برای حل مشکلات جسمانی و ارتقا سطح سلامتی در جهت حل اسیبهای اجتمابی تلاش جدی داشته باشد. دکتر احمدی در پایان سخنانش از تدوین دستور العمل فعالیت های فرهنگی واجتماعی باشگاه ها خبر داد و افزود : این دستورالعمل در کمیسیون ماده پنج در دست بررسی و پس از تصویب به تمامی استانها ابلاغ خواهد شد .