شاخص های اختصاصی

2. توسعه ورزش قهرمانی

– تعداد ورزشکاران سازمان یافته (ارزیابی بر اساس تعداد بیمه شدگان)
– دارا بودن بروشور معرفی جامع خدمات ورزشی و تنوع رشته های ورزشی باشگاه
– تعداد ورزشکاران معرفی شده به تیم های منتخب شهرستان، استان و کشور
– قهرمانی و کسب رتبه در رقابت های رسمی مورد تائید وزارت ورزش و جوانان
– ارائه بسته های تخفیفی و تشویقی ویژه قهرمانان و پیشکسوتان ملی براساس مستندات
– دارا بودن عناوین قهرمانی و کسب رتبه در رقابت های رسمی در سطوح استانی ، کشوری و بین المللی
– میزان رضایت مندی مشتریان

1. توسعه ورزش حرفه ای

– تعداد شعب باشگاه
– میزان زیربنای مفید و دارابودن فضای اختصاصی برای هر فعالیت در باشگاه
– وجود قرارداد حمایت باشگاه از تیم و ورزشکاران برای حضور در رویدادهای ورزشی
– وجود قرارداد جذب حامیان مالی برای فعالیت و برنامه های باشگاه
– میزان سرمایه گذاری تامین تجهیزات ورزشی
– میزان منابع مالی برای تاسیس و توسعه باشگاه از سرمایه شخصی یا نهادهای خصوصی
– فعالیت در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و امید
– کسب عناوین اول تا سوم رشته های رسمی در لیگ های کشوری و رویدادهای برون مرزی
– تعداد رشته های تحت پوشش و اعضاء ساماندهی شده از طریق بیمه ورزشی
– سابقه فعالیت باشکاه ورزشی ( براساس سال)
– میزان رضایت مندی مشتریان

4. سرمایه گذاری ، بازاریابی و تبلیغات

سرمایه گذاری
– تعداد شعب باشگاه
– میزان زیربنای مفید و دارابودن فضای اختصاصی برای هر فعالیت در باشگاه
– وجود قرارداد حمایت باشگاه از تیم و ورزشکاران برای حضور در رویدادهای ورزشی
– وجود قرارداد جذب حامیان مالی برای فعالیت و برنامه های باشگاه
– میزان سرمایه گذاری تامین تجهیزات ورزشی
– میزان منابع مالی برای تاسیس و توسعه باشگاه از سرمایه شخصی یا نهادهای خصوصی

بازاریابی و تبلیغات
– فعالیت آموزشی در شبکه های اجتماعی
– تناسب نشان باشگاه با نوع فعالیت ورزشی
– برخورداری از خدمات صدای مشتریان
– برخورداری از شعار تبلیغاتی مناسب

3. توسعه ورزش همگانی

ورزش سالمندان
– مناسب سازی مکان باشگاه جهت استفاده سالمندان
– برخورداری از بسته های تشویقی و تخصصی ویژه سالمندان بر اساس مستندات
– برخورداری از برنامه مدون و تخصصی جهت ورزش سالمندان
– برگزاری مسابقات ورزشی ویژه سالمندان
– استخدام مربیان متخصص ویژه ورزش سالمندان بر اساس مدرک مرتبط یا دوره تخصصی
– آگاهی بخشی در خصوص ملاحظات و نکات مهم ورزش سالمندان در قالب برگزاری نشست تخصصی و یا ارائه بروشور
– میزان رضایت مندی مشتریان

ورزش بانوان و مادران
– اختصاصی بودن باشگاه برای بانوان با ظرفیت ارایه خدمات تمام وقت به بانوان و مادران
– دارا بودن قرارداد حمایت از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی بانوان
– تاًسیس باشگاه توسط بانو بر اساس مستندات
– استفاده از زنان در سطوح مدیریتی باشگاه براساس قرارداد
– دارا بودن برنامه تخصصی ارائه خدمات ویژه به مادران باردار بر اساس مستندات
– اجرا و یا همکاری در برگزاری مسابقات رسمی بانوان

آمادگی جسمانی و اجرای روشهای تمرینی
– فعالیت در زمینه آموزش روشهای تمرینی
– فعالیت در رشته های آمادگی جسمانی
– فعالیت در زمینه آموزش ایروبیک

6. حمایت از تولید ملی

– تعداد تجهیزات ورزشی استاندارد و تولید داخلی
– وجود اقلام تبلیغاتی درراستای معرفی محصولات ورزشی داخلی جهت معرفی به مشتریان
– وجود فروشگاه جهت فروش محصولات ورزشی ایرانی به مشتریان در محل باشگاه
– برگزاری و یا همکاری در اجرای نمایشگاه کالاها ومحصولات تولید ملی
– تامین پوشاک مربیان و پرسنل باشگاه از تولید داخلی

5. اشتغالزایی و کسب وکارهای دانش بنیان

اشتغالزایی
– تعداد پرسنل بیمه شده (بیمه شغلی)
– تعداد مربیان بیمه شده (بیمه شغلی)
– تعداد ورزشکاران حرفه ای طرف قرارداد (دارای بیمه شغلی)
– بکارگیری و توانمندسازی شغلی دانشجویان یا نیروهای داوطلب در قالب برنامه کارورزی

دانش بنیان
– نوآوری درحوزه باشگاه داری برپایه مدل کسب و کار
– استفاده از فناوری های نوین در مدیریت باشگاه
– برخورداری از ظرفیت و توانایی های تحول آفرینی باشگاه در بازار و نوآوری در خدمات
– تجاری شدن و تداوم فعالیت ایده های نو به ازای هر دو سال
– بکارگیری متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های علوم ورزشی بر اساس قرارداد
– دارا بودن و یا همکاری در تهیه و تدوین مقاله و پایان نامه
– دارا بودن ویا همکاری درتولید، چاپ و فروش کتاب (مرتبط با ورزش،سلامت وتندرستی)
– سرمایه گذاری در ثبت طراحی و تولید محصولات دانش بنیان بر اساس مستندات
– دارا بودن اخترا ع و یا طرح صنعتی در حوزه ورزش براساس مستندات
– خرید و یا کمک به فروش و ترویج محصولات دانش بنیان یا اختراعات ثبت شده
– دانش بنیان بودن باشگاه بر اساس مستندات رسمی

8.سلامت و بهداشت محیط (ایمنی)

– نصب علائم هشدار دهنده ویژه استفاده از دستگاه ها و تجهیزات ورزشی
– استفاده از تجهیزات و کفپوش استاندارد و متناسب با فعالیت
– نصب جعبه کمک های اولیه در باشگاه
– تهیه بانک اطلاعات پزشکی اعضای باشگاه ( شناسنامه سلامت) با رعایت محرمانه بودن اطلاعات
– وجود مشاوره تغذیه ورزشی
– استقرار پزشک ورزشی مشاور در محل باشگاه
– وجود برنامه مشخص درزمینه کنترل دوپینگ و معرفی مکمل های ورزشی

7. محیط زیست و معماری باشگاه سبز

– زیبایی معماری و تناسب فضای اختصاصی وعمومی باشگاه با نوع فعالیت ورزشی و استانداردهای مرتبط
– سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت
– وضعیت طراحی نور از منظر تناسب با فعالیت
– توجه به مدیریت سبز باشگاه از منظر انرژی ،پسماند ،مصرف آب و کاغذ
– ترغیب مشتریان به استفاده از دوچرخه و حمل و نقل پاک
– فعالیتهای نوآورانه در جهت حفظ محیط زیست
– استفاده از شیرآلات هوشمند سرویس بهداشتی و انرژی های پاک
– مشارکت فعال در برنامه ها و طرح های ویژه حفاظت محیط زیست ( با مستندات)

10. حمایت از ورزش جانبازان و معلولین

– مناسب سازی مکان باشگاه جهت استفاده معلولین
– تعداد معلولین استفاده کننده ازخدمات باشگاه (ارزیابی براساس تعداد بیمه شدگان)
– وجود تجهیزات اختصاصی ورزش معلولین و جانبازان و ارائه خدمات تخصصی به ایشان بر اساس مستندات
– استخدام و جلب مشارکت معلولین بر اساس قرارداد
– حمایت از ورزش قهرمانی معلولین براساس قرارداد و یا اجرای مسابقات ویژه
– ارائه بسته های تخفیفی و تشویقی ویژه معلولین بر اساس مستندات

9. فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

– نصب منشور اخلاقی و رفتاری باشگاه در محل مناسب و قابل رویت
– دارا بودن مستنداتی مبنی بر برگزاری رویدادهای ورزشی با رویکرد مسئولیت اجتماعی (خیریه ،کمک به بیماران خاص،کودکان کار و …. )
– دارا بودن مستنداتی مبنی بر مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و نهادهای دولتی و سایر مجموعه های بخش خصوصی
– دارا بودن مستنداتی مبنی بر مشارکت فعال درکمک رسانی مردم در بلایای طبیعی و ترمیم آسیبهای اجتماعی
– اجرای برنامه های ترویجی در راستای پاسداشت شهدا ، ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس
– رسانه ای نمودن فعالیتهای باشگاه درراستای ترویج مسئولیت اجتماعی و فرهنگی
– شرکت در رویدادهای فرهنگی و فعالیت های خیرخواهانه و داوطلبانه ویژه مربیان ، ورزشکاران و کارکنان باشگاه

11. استعدادیابی ورزشی

– وجود تجهیزات آنتروپومتریک ( پیکر سنجی ) در باشگاه
– مناسب سازی مکان باشگاه جهت استفاده ورزشکاران مستعد
– دارابودن برنامه های ویژه استعدادیابی و استعدادپروری بر اساس مستندات
– وجود بروشور و برنامه ارائه خدمات اختصاصی به ورزشکاران مستعد
– بسته های تشویقی و تخفیفی به مدارس و دانش آموزان بر اساس قرارداد و بروشور
– برگزاری جشنواره های ورزشی ویژه استعدادهای برتر
– ارائه جوایز و یا بسته های تشویقی و حمایتی به ورزشکاران دارای استعداد ورزشی
– دارا بودن ورزشکار حائز رتبه استانی ، کشوری ویا دعوت شده به اردوی تیمهای ملی در رده پایه