دبیرخانه

دبیرخانه آیین اعطای تندیس ملی باشگاه داری زیر نظر دبیر آیین و با وظایف زیر تشکیل می شود:
1- تمهید مقدمات برگزاری آیین و هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری و هیأت های انتخاب و داوری
2- تشکیل کمیته های اجرایی آیین
3- پیگیری و اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری
4- انجام امور محوله از سوی رئیس جشنواره

نشانی : تهران – خیابان کارگر شمالی- بالاتر از خیابان 15 – پردیس شمالی دانشگاه تهران – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – دبیرخانه نخستین آیین اعطای تندیس باشگاه داری

شماره تماس : 09393006856 – 88224509 

پست الکترونیک : info@clubawards.ir