اهمیت تندیس

درباره اهمیت تندیس

تندیس ملی باشگاه داری، میزان و نحوه عملکرد باشگاه ها و مجموعه های ورزشی عمومی و همگانی کشور را با رویکرد علمی ، فرهنگی و مسئولیت اجتماعی متمایز می کند و در نهایت میزان موفقیت آن ها را در دستیابی به این جایزه ملی نشان می دهد.
با توجه به اهمیتی که این آیین بر لزوم پرداختن به رویدادهای تحول آفرین و سازنده برای ورزش کشور قائل است ، لذا برای هر 15 زمینه و شاخصی که به نظر می رسد بررسی و ارزیابی فعالیت های باشگاه ها در آن حوزه سبب رشد و توسعه باشگاه های ورزشی می شود، یک تندیس ملی در نظر گرفته شده است که پس از ثبت نام باشگاه ها و با رای نهایی هیات داوران به برترین باشگاه کشور در آن حوزه تعلق خواهد گرفت.
در بخش تعالی این آیین، نظر به اهمیت و رقابت دقیق تری که باشگاه ها با ارائه مدارک خود در تمام شاخص ها و نه به صورت موردی دارند ،3 تندیس ملی با وجه تمایز برنز، نقره و طلا در نظر گرفته شده است که کاندیدای دریافت آن ها بدون شک موفق ترین ،فعال ترین و دارای بهترین عملکرد باشگاه داری در کل کشور می باشند.